Từ hội thảo “trợ vốn phụ nữ nghèo – một chương trình thiết thực và hiệu quả”: cần có sự hợp tác chặt chẽ & đầu tư chính sách thỏa đáng

Từ năm 1989, hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” do trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động,... Read More