Tình mẫu tử

Tình mẫu tử nghĩa là tình mẹ con. Đó là một tình cảm thiêng liêng của con người ta sinh ra ở đời. Nghĩa này có hai vế – hai phía: mẹ và con – con và mẹ. Với người cha thì là tình phụ tử.... Read More