TA CHỌN

TA CHỌN …Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là nguyên sơ của mỗi con người “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Làm người thì không thể chọn con... Read More

Chưa được phân loại