Nếp nhà

Mồ côi mẹ khi chưa đầy một tuổi, ba năm sau lại mồ côi cha nên từ nhỏ, Phạm Ngọc BỬu – học sinh xuất sắc sáu năm liền của trường phổ thông cơ sở Lam Sơn, quận Bình Thạnh – đã sống hoàn... Read More