Pháo Đài Láng

Pháo đài Láng là một di tích lịch sử kháng chiến ở Láng Trung. Vào năm 1940, nước Pháp thua trận và bị Đức chiếm đóng, quân Nhật lăm le tiến vào Đông Dương, chính quyền thuộc địa lo bảo vệ Hà... Read More